فراگیر محترم، جهت دسترسی به دوره آموزشی ثبت نامی خود، می بایست ابتدا به سیستم وارد شوید.

بعد از ورود به سیستم، از قسمت "درس های من" بر روی نام دوره آموزشی مدنظر خود کلیک نمایید.
تذکر: چنانچه دوره مربوطه را مشاهده ننمودید؛ بدین معناست که شما در آن دوره ثبت نام نشده اید. در این حالت با مدیر دوره تماس حاصل فرمایید.